SERVICES

תשתיות

הכל מתחיל בתשתית. מחלקת התשתיות של תייקום מתמחה בביצוע עבודות תשתית לפריסת כל סוגי התקשורת בכל רמת היקף – החל מבניינים בודדים, דרך מתחמים בסדרי גודל שונים ועד שכונות שלמות. הכמות הגדולה של צוותי ביצוע שאנו מקצים לעבודות תשתית מאפשרת לנו להשלים פרויקטים גדולים ומורכבים בתוך פרק זמן קצר.
זאת – תוך מתן דגש להתאמת התשתית לתנאי השטח, לדרישות הלקוח ולביצוע איכותי של כל אחד משלבי העבודה.

סוגי העבודות שאנו מבצעים בתחום זה: