SERVICES

מרכז ציוד ולוגיסטיקה ארצי

לב הפעילות שלנו הוא המחסן המרכזי, המספק גב לוגיסטי לכל תחומי הביצוע. כאן, בחלל המתפרס על פני 1,200 מ"ר, נמצא כל הציוד שאפשר להעלות על הדעת בתחום התקשורת, החל משלט או כבל בודד ועד מערכות שלמות המיועדות לפריסה עירונית. זאת לצד הציוד של חברות התקשורת עצמן, המשמש את טכנאי השירות שלהן.

מדי יום מכין צוות המרכז מאות ערכות עבור משימות היום הבא, ומוסר אותן בכל בוקר לצוותים המקצועיים היוצאים מכאן לכל רחבי הארץ, לעבודות תשתית, התקנה ושירות. זהו גב לוגיסטי בהיקפים שאין כמותם בישראל, והוא מאפשר לנו לקצר את זמני התגובה ולבצע את המטלות הנדרשות במהירות וביעילות.