SERVICES

מחלקת שירות לאחר התקנה

מחלקת השירות היא הפנים שפוגשים המנויים של חברות התקשורת בכל מקרה של תקלה. כל הזמנת טכנאי מ'הוט' או 'פרטנר' מנותבת לכאן, והטכנאים של תייקום הם שמבצעים את העבודה בפועל.
עשרות טכנאים מיומנים מספקים מענה מקצועי לכל בעיה שמתעוררת לאחר ההתקנה הראשונית – טיפול בתקלות, ביצוע שינויים, הוספת נקודות חיבור וכדומה. לצורך כך מקפידה תייקום על הדרכות תקופתיות לעובדיה והטמעה של כל טכנולוגיה חדשה שנכנסת לשימוש בחברות התקשורת. באופן זה אנו מבטיחים שכל קריאת שירות תקבל את המענה המקצועי המתאים, לשביעות רצונו המלאה של המשתמש.