SERVICES

התקנות ללקוחות קצה

בסופו של דבר אנחנו רואים מול עינינו את משתמשי הקצה: כל אחד ואחת בבית או במקום העבודה, מדברים בטלפון, גולשים ברשת או צופים בטלוויזיה. מערך ההתקנות שלנו אחראי לכך שהם יוכלו לבצע את כל התקשורת היומיומית שלהם באופן המיטבי.
מחלקת ההתקנות מטפלת בכל הקשור בהתקנת הסיבים והציוד האופטי של חברות התקשורת השונות באתר הלקוח, כולל התקנת נקודת חיבור או רשת פנימית של מספר נקודות, חיבור כל התשתית בתוך המבנה, וחיבור המודם או הממיר, כך שכל המערכת מוכנה לפעולה.

פעילותנו בתחום זה כוללת
התקנות RF תייקום

התקנות RF

התקנת סיבים תייקום

התקנת סיבים

התקנת מודם / ממיר

התקנת מודם\ממיר

ציוד אופטי תייקום

ציוד אופטי

טכנאי שירות לתקלות | תייקום תקשורת

טכנאי שרות לתקלות