SERVICES

אופטיקה

בבסיס היכולת המבצעית שלנו עומדת ההתמחות של החברה בתחום האופטיקה והתקשורת האופטית.
אנו מפעילים אנשי מקצוע מהשורה הראשונה וציוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

מחלקת האופטיקה של תייקום מבוססת על צי ניידות אופטיקה שאין כדוגמתו בארץ: 24 ניידות אופטיות, כל אחת עם צוות מקצועי של שרטטים ומתכננים, תוכנות ייעודיות וזיווד מלא של ציוד מקצועי יקר-ערך. ניידות אלו מגיעות לכל נקודה בישראל בה נדרשת פריסה של סיבים אופטיים, כולל במקרים בהם יש צורך בשינוי ותכנון מחדש של התשתית הקיימת.

צוותי מחלקת האופטיקה מתמחים בביצוע כל השירותים הנדרשים בתחום ובהם: